เทคนิคในการทำงานของ...หนึ่งในผู้บริหาร T.A.C.C.

คุณชนิต สุวรรณพรินทร์  หนึ่งในทีมผู้บริหาร T.A.C.C. ได้ให้ข้อคิดเห็นทางการตลาดและเทคนิคในการทำงานว่า "การตลาดของผมคือ เหมือนเป็ด จะบินก็ได้ แต่ก็คงไม่เร็วเท่านก ว่ายน้ำได้มั้ย ก็ได้นะ แต่ก็ไม่เร็วเท่าปลา เสียงก็ร้องได้ แต่ก็ไม่เพราะเท่าไก่ เท่านก คือคนเราต้องรู้จักส่องกระจกดูตัวเองและเปิดใจยอมรับว่าเราไม่สามารถทำงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง และเราก็ไม่ได้เก่งคนเดียว เก่งที่สุด เพราะฉะนั้นเวลาเราประชุมกันในห้องประชุม เราจะใช้หลักของ Six Thinking Hat หมวก 6 สี 6 ใบ หัวใจสำคัญอยู่ที่ไอเดียของใครก็ตามที่โยนเข้ามาในห้องประชุม ไอเดียนั้นจะกลายเป็นของทุกคนทันที อย่ายึดติด เพราะทุกคนจะช่วยวิพากษ์วิจารณ์ ข้อดี ข้อเสีย เป็นอย่างไร แล้วทุกคนก็ต้องยอมรับ เปิดใจที่จะรับฟังความคิดเห็นคนอื่นต่อไป"