กระบวนการนำเข้าสินค้าในประเทศจีน

1. สินค้าที่ต้องการส่งออก ที่ผ่านการจดทะเบียนตราสินค้าและผ่านกระบวนการ อย.(ในส่วนของเครื่องหมายฮาลาลมีหรือไม่ก็ได้)

3. เซ็นสัญญากับตัวแทนจำหน่าย

4. เตรียมเอกสารเพื่อทำการลงทะเบียนสินค้าที่ด่านศุลกากร

5. เช็คเอกสารความถูกต้องกับทางฝั่งผู้ดำเนินการที่จีนอีกครั้ง รวมถึงความเหมาะสมของคำแปล

6. ถ้าบริษัทยังไม่ทำการจดทะเบียนผู้ส่งออกของสำนักงานตรวจสอบสินค้าจีน ต้องดำเนินการจดทะเบียนก่อนที่จะทำการส่งสินค้า

7. เอกสารทุกอย่างไม่มีข้อผิดพลาด สามารถทำการส่งเอกสารและสินค้าตัวอย่างไปให้ตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการลงทะเบียนสินค้า

8. เมื่อได้รับยืนยันเอกสารมีความถูกต้องและพร้อมที่จะลงทะเบียน ทางเราเตรียมสินค้าในแบบบรรจุภัณฑ์ล่าสุดที่ได้ยื่นลงทะเบียนไปอย่างละ 2-3  ลังเพื่อส่งไปทำการลงทะเบียนสินค้าที่ด่านศุลกากร

9. เมื่อสินค้าถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งเอกสารที่ถูกต้อง ทางตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าและนำสินค้าออกจากท่าเรือเพื่อส่งต่อไปยังกรมศุลกากร เพื่อผ่านกระบวนการลงทะเบียนสินค้า

10. เมื่อกระบวนการทั้งหมดได้ผ่านทุกขั้นตอน ตัวแทนจำหน่ายสามารถนำสินค้าออกมาจากด่านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลังจากนี้สามารถทำการซื้อขายได้ตามปกติ

11. สินค้าส่งไปถึงจุดหมายในประเทศจีน แล้วทางด่านจะทำการติดสติกเกอร์นำเข้าที่สินค้า

12. ตัวแทนนำสินค้าออกจากด่านเพื่อออกนำสินค้าออกไปขาย

 

คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม