International Business

T.A.C.C. มุ่งเน้นขยายฐานการค้าไปสู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างกลุ่มประเทศ CMLC (กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

ด้วยทีมการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งทำให้เราเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี และพร้อมจัดหาสินค้าและบริการเพื่อตอบรับกับความต้องการเหล่านั้น เพื่อก้าวสู่การเป็น “สินค้าไทยที่น่าภาคภูมิใจในกลุ่มประเทศอาเซียน

 • SINGAPORE

  ชาวสิงคโปร์เป็นผู้มีรายได้ดีและรักสุขภาพ เครื่องดื่มชาเขียวเชนย่าผลิตจากใบชาเขียวแท้ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นเพื่อรักษาคุณค่าชาเขียวแท้ไว้ในบรรจุภัณฑ์ทุกขวดจึงเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในสิงคโปร์ เชนย่าได้รับเครื่องหมาย Healthier Choice เพื่อรับรองว่าเชนย่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและสามารถวางจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศสิงคโปร์ได้

  ปัจจุบัน T.A.C.C. เป็นบริษัทไทยรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายชาเขียวพร้อมดื่มในโรงเรียนในสิงคโปร์ได้ถึง 160 แห่งจากโรงเรียนทั้งหมด 300 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 50 ของโรงเรียนทั้งหมด โดยมีเครื่องดื่มรสชาติหลากหลายให้เลือก อาทิ ชาเขียวผสมน้ำทับทิมชาเขียวผสมน้ำองุ่นและชาเขียวผสมเลมอน

 • AUSTRALIA

  ประเทศออสเตรเลียเป็นชาติแห่งการผสมผสานเพราะเคยอยู่ในการปกครองของประเทศอื่นมาก่อน ฉะนั้นชาวออสเตรเลีย จึงมีหลายเชื้อชาติ และเป็นประเทศที่เปิดรับวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคงจนถึงปัจจุบันออสเตรเลียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี กิจกรรมที่หน่วยงานทางภาครัฐให้การสนับสนุนคือ นโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ทำให้คนต่างชาติรวมทั้งคนไทยเข้าไปเปิดธุรกิจในประเทศออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ร้านอาหารไทย & Asian Grocery”

  ประมาณการณ์ว่าในประเทศออสเตรเลียมีร้านอาหารไทยราว 4,000 ร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์น ซึ่งมีประชากรของไทยและคนเอเซียอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยในเมืองซิดนีย์นั้นมีการตั้งไทยทาวน์ที่ถนนพิสส์ สตรีท เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนไทยในเมืองนั้น

  จากความชำนาญของ T.A.C.C. ที่ผลิตเครื่องดื่มที่มีรสชาติไทยแท้ เช่น ชาไทยนม, ชามะนาว, โอเลี้ยง ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ณ อรุณ จาก T.A.C.C. มีจำหน่ายอยู่ในร้านอาหารไทย และ Asian Grocery ที่เมลเบิร์น โดยผ่านตัวแทนจำหน่าย Tangola Pty. Ltd. ซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไทยรายใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย