TACC แนะ SME ไทย วิธีบุกตลาดในกัมพูชา เปิดมุมมอง พร้อมติดปีกความรู้ควบคู่ประสบการณ์จริง ...

TACC แนะ SME ไทย วิธีบุกตลาดในกัมพูชา เปิดมุมมอง พร้อมติดปีกความรู้ควบคู่ประสบการณ์จริง ...

 

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มชาเขียวเซนย่าและกาแฟพร้อมดื่มวีสลิม พร้อมด้วย นางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในประเทศ กรุงพนมเปญ และ นางสาวผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Affluent ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเปิดประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในประเทศกัมพูชาให้กับผู้ประกอบการSME ไทย มอบความรู้แบบ 360 องศา ครอบคลุมในเรื่องของโอกาสในการทำการค้าและการลงทุน กลยุทธ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กฎหมายการค้า ตลอดจนข้อได้เปรียบทางการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน ติดต่อพีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส นริสา / นริศรา
โทร. 0 2651 8989 ต่อ 331 – 332 อีเมล์ narisa@prassociates.net / nalisara@prassociates.net