บริษัท TACC จำกัด รับรางวัล Best of Business Growth จาก 7- Eleven

บริษัท TACC จำกัด รับรางวัล Best of Business Growth จาก 7- Eleven

รับรางวัล Best of Business Growth จาก 7- Eleven ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพีออลล์ ร่วมยินดี และมอบรางวัล Best of Business Growth ให้กับบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด เนื่องในงานฉลองครบ 25 ปี 7-Eleven โดยมี ชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมยินดี ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์