TACC ส่งมอบกาแฟวีสลิม ณ วัดอรุณฯ เพื่อใช้ในกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ต้อนรับปีใหม่ 2559

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลักและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ T.A.C.C. นำทีมพนักงานส่งมอบกาแฟวีสลิม ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อใช้ในกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ต้อนรับปีใหม่ 2559  ที่จะถึงนี้