กาแฟวีสลิมขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ส่งความสุขปีท่องเที่ยววิถีไทย รับปีใหม่ 2559

กาแฟวีสลิมขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ส่งความสุขปีท่องเที่ยววิถีไทย รับปีใหม่ 2559 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2559 เวลา 18.00-00.30 น.