TACC จัดกิจกรรมโครงการ CSR เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ จ.ชลบุรี

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ CSR เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม