TACC คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในงาน SET AWARDS 2020

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ประเภท บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้แก่ คุณสุวีรยา อังศวานนท์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้า และสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม ของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นรางวัลที่มีเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า นักลงทุนและผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้