ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
01 พฤศจิกายน 2018
พฤศจิกายน 2561
Analyst Meeting –Q3/2018 *Tentative
PDF
01 สิงหาคม 2018
สิงหาคม-กันยายน 2561
Analyst Meeting –Q2/2018 *Tentative
PDF
01 สิงหาคม 2018
สิงหาคม-กันยายน 2561
Opportunity Day-Q2/2018 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF
01 กรกฏาคม 2018
เวลา 10.00-18.00
MAI Forum 2018 Centara Grand Central World Hotel
PDF
19 เมษายน 2018
เวลา 10.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้องมีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ ถ.รามคำแหง
PDF
21 มีนาคม 2018
เวลา 14.00-15.00 น.
Opportunity Day-FS 2017 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF
16 มีนาคม 2018
เวลา 14.00-16.00 น.
Analyst Meeting –FS 2017 ห้องประชุมใหญ่ TACC
PDF
16 พฤศจิกายน 2017
เวลา 14.00-16.00
Analyst Meeting- Business -9M 2017 The Westin Grande Hotel
PDF
14 กันยายน 2017
14.00-15.00 น.
Opportunity Day-Q2/2017 ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF
29 สิงหาคม 2017
เวลา 10.00-16.00 น.
Thailand Focus 2017 Anantara Siam Hotel
PDF